söndag 26 juli 2015

Swedish Orphan Biovitrum (Sobi): In

Så har det blivit dags att plocka in ett nytt företag i aktieportföljen. Det handlar om det svenska läkemedelsbolaget Sobi, som är precis i slutfasen att ta två preparat mot blödarsjuka till marknaden. Partnern Biogen har redan lanserat produkterna i USA och kommit upp i en årsförsäljning på runt fyra miljarder kr redan nu. Sobi har rättigheterna på de europeiska, och ytterligare några, marknaderna och får dessutom en royalty på två procent av Biogens försäljning.

Nyckeltalen för Sobi ser helt sjuka ut men det har sin förklaring. Sobi förväntas gå från ett årsresultat på några hundra miljoner kronor till mer än tre miljarder kronor om bara fem år. Det handlar således om att växa in i värderingskostymen.

Under våren lämnades ett budförslag från, ryktas det, Pfizer på cirka 150 kr. Förslaget avvisades av huvudägaren, svenska Investor med 40 procent av kapitalet. Häromveckan sade dock Sobis Vd att bolaget inte är till salu. Aktiekursen ligger idag på cirka 115 kr, betydligt mer än innan uppgifterna om budet offentliggjordes. Det säger ganska mycket om Investors syn på Sobis framtida värdeutveckling att man avvisade ett bud som låg mer än 50 procent över aktiekursen vid tillfället. Själv räknar jag med kurser över 200 kr om fem år när blödarsjukepreparaten lanserats fullt ut på alla marknader. En ny spännande krydda i aktieportföljen och därmed ett innehav mindre i Övrigtportföljen!

Inga kommentarer: