fredag 17 juli 2015

Omviktning i aktieportföljen

Fortum har sedan en längre tid tillbaka lidit under låga elpriser. Verksamhetsinriktningen har också i grunden ändrats genom försäljning av distributionsnäten. Jag bedömer att risken i aktien därför har ökat. Dagens kvartalsrapport visade inte någon styrka och mottags svalt av marknaden. Som en följd av att jag har blivit mer tveksam till Fortum och dess möjligheter att bibehålla en stark utdelning långsiktigt har jag i dag dragit ner innehavet i Fortum och istället köpt aktier i Teliasonera. Båda innehaven är nu jämnstora. Båda innehaven är för mig utdelningscase. Eventuellt försvinner Fortum helt och hållet nån gång i framtiden.

Inga kommentarer: