måndag 13 juli 2015

Nytt redovisningsmått: Det omvända mustaschvärdet

För läsare av så kallade ekonomibloggar är mustaschianismen säkert inget nytt påfund. Det handlar om ekonomiskt oberoende och hur man når dit. Ekonomiskt oberoende definieras som 25 gånger den årliga kostnadsmassan placerad i aktier. Vid den storleken på det egna kapitalet kan man leva på en SWR (safe withdrawal rate) om 4 procent, vilken genom aktiehistorien har visat sig vara tillräckligt stor/liten för att mustaschianen skall klara sig igenom även de djupaste börsfall utan att sluta vara ekonomiskt oberoende.

Jag ser inte mig själv som någon mustaschsparare. Jag sparar helt enkelt för dåligt för att kvalificera mig som en sådan. Men jag skulle gärna i en framtid ha möjlighet att sluta jobba och istället leva på mitt sparkapital. Jag tycker också att mustascherna har den vettigaste synen på ekonomiskt oberoende.

Men. För att kunna sätta ett mål för sparkapitalets storlek (25 ggr den årliga kostnadsmassan) behöver man ju veta hur stor kostnadsmassan är. Sånt har jag ingen koll på. Den varierar mycket mellan månaderna och jag är för slapp när det gäller sparandet.

Däremot vet jag hur stort sparkapitalet är. Det avläser jag bara ur mitt docsdokument vid varje månadsskifte. Ikväll står det t ex 1 159 496 kr. Denna summa kan vi använda för att få fram vad jag kallar Det omvända mustaschvärdet.

Det omvända mustaschvärdet definieras som så mycket pengar jag har att leva på per månad idag med en SWR om 4 procent (men bortser från att kapitalet inte enbart består av aktier) om jag direkt skulle sluta jobba.

1 159 496 / 25 år = 46 380 kr vilket ger 3 865 kr/månad = Det omvända mustaschvärdet per den 13 juli 2015.

3 865 kr är mindre än vad jag betalar i hyra, mindre än vad bilen kostar och mindre än mina rörliga månadskostnader. Jag har således en ganska lång väg kvar till ekonomiskt oberoende. Vägen blir naturligtvis kortare ju mer jag kan kapa i kostnadsväg.

Jag planerar att följa upp det omvända mustaschvärdet regelbundet här på bloggen. Det kan väl vara trevligt att titta på ett värde över totalt sparkapital också men det säger ju inte särskilt mycket om planen är ekonomiskt oberoende. Allt hänger ju på vilken kostnadsnivå man nöjer sig med. Jag kan tänka mig att ett omvänt mustaschvärde som närmar sig en rimlig levnadsstandard, dvs på 6000-8000 kr och uppåt ger en härlig frihetskänsla. Vi får se hur lång tid det tar att nå dit.

1 kommentar:

Redaktionen sa...

Det finns olika sätt att räkna. Leta på nätet efter räknare, det finns ett 30-tal. Som vanligt så gäller skit in -> skit ut.

Exempel: http://dqydj.net/an-ideal-savings-rate-calculator-for-financial-independence-and-retirement-planning/