måndag 16 december 2013

Tronskifte

Trots flera försäljningar av Kinnevikaktier under hösten medförde dagens kraftiga uppgång på dryga 5 procent att Kinnevik nu har petat ned Swedbank från tronen och är min aktieportföljs största innehav med ett värde på 107 512 kr. Kul!

Inga kommentarer: