fredag 19 juli 2013

Värdering av Kinneviks substans

Under större delen av den tid jag har ägt Kinnevikaktier har aktien handlats med en rabatt på runt 30 procent mot redovisat substansvärde, ibland till och med betydligt mer. Vid senaste halvårsskiftet redovisades substansvärdet vara 200,26 kr och motsvarande stängningskurs för B-aktien 171,90 kr. Substansrabatten var alltså vid halvårsskiftet 14 procent. Vad substansen är i skrivande stund har jag inte räknat på men aktiekursen har tuffat på upp till 197 kr (just nu) vilket förmodligen indikerar en ytterligare lägre substansrabatt än halvårsskiftets 14 procent.

Vad som har hänt är förmodligen att Kinneviks stora onoterade online-innehav numera av aktiemarknaden beräknas ha ett värde medan man tidigare fick dessa på "köpet" när man köpte de stora börsnoterade innehaven (främst Tele2, Millicom, MTG). När substansrabatten närmar sig nollan vill det då verkligen till att verksamheterna inom online faktiskt utvecklas så bra som Kinnevik tror, annars är fallhöjden i aktien nu högre än på länge.

Inga kommentarer: