tisdag 14 maj 2013

Nya besked om Danskes tillväxtmarknadsfonder

Avanza meddelar idag att det, som tidigare meddelats, blir en köpavgift på tre procent på Danske Invest Global Emerging Markets och Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap men att köpen bara kan ske genom en annan, icke nämnd aktör som jag utgår ifrån är Danske Bank.

Hej!
Danske Invest har beslutat att införa en köpavgift på 3 % i fonderna Danske Invest Global Emerging Markets och Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap den 3 juni 2013. De kommer inte ta emot nya köpordrar efter detta datum utan hänvisar köp till annan aktör vilket innebär att fonderna endast kommer vara möjliga att sälja via Avanza Bank från och med den 3 juni 2013.
Du kan registrera köporder hos Avanza Bank fram till kl 13:00 den 29 maj 2013, därefter stängs fonderna för nya köp.
Eventuell månadssparande i fonderna kommer att avslutas automatiskt.
Anledningen att fonderna stängs för nya köp beror på den stora kundtillströmningen fonderna haft den senaste tiden. I och med att fonderna blivit så stora kan det leda till att fondernas förvaltare tvingas avvika från sin framgångsrika investeringsfilosofi och investeringsprocess, och för att skydda befintliga andelsägare begränsas inflödet av nytt kapital.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss genom att besvara detta meddelande. Du kan även ringa oss på telefon: 08-562 250 00.
Med vänliga hälsningar
Avanza Bank

Inga kommentarer: