måndag 29 oktober 2012

Köp av Fortum

Jag har idag köpt på mig 80 aktier á 14,15 EUR i Fortum till kronkursen 8,67. Därmed användes för första gången även mitt investeringssparkonto för en placering och det är i investeringssparkontot alla nya innehav kommer hamna hädanefter. Innehavet i Fortum är portföljens minsta men det är väl inte helt osannolikt att det utökas successivt.

Inga kommentarer: