lördag 29 januari 2011

Oroväckande utveckling i arabvärlden

Den utveckling mot minskad demokrati vi nu ser i arabländer som Tunisien och Egypten är ytterst oroväckande. Resultatet av att störta diktatorer eller att genomföra demokratiska val är i arabländer att folket röstar fram islamister som avskaffar demokratin och inför ett religiöst styre. Uttrycket "En man, en röst, en gång", passar väl in på demokratin i Mellanöstern.

Jag föredrar alltid en diktator framför präststyre. När folket i Algeriet i ett demokratiskt val röstade fram ett parti som ville avskaffa demokratin (FIS, GIA) var det således rätt av militären att gripa makten. Att islamisterna sedan svarade med inbördeskrig och terror riktad mot den egna befolkningen var kanske inte helt oväntat.

Demokratiskt styre funkar bara om en stor majoritet av befolkningen har en stark vilja att omfamna demokratins spelregler och respektera de demokratiska fri- och rättigheterna. Om en stor majoritet av befolkningen istället är anhängare av en ideologi som i alla sina uttrycksformer är djupt antidemokratisk och människofientlig blir det svårare att införa demokrati. Anhängarna av den onda ideologin kommer i ett sådant läge bara att utnyttja demokratin för att gynna sina egna intressen vilket i förlängningen leder till att demokratin helt avskaffas.

Arabvärlden behöver något i stil med det hjärntvättsprogram de allierade utsatte tyskarna för efter andra världskriget. För att demokratin skulle bli stabil och framgångsrik i Tyskland var det nödvändigt att först tvätta befolkningen fri från nazismen. Tyskland hade befunnit sig i nazismens grepp i 12 år. Arabvärlden har befunnit sig i de religiösa dogmernas helvete sedan 600-talet. En gigantisk uppgift står framför oss.

4 kommentarer:

Spartacus sa...

Om oroligheter bryter ut i Saudi-Arabien också lär vi få se en markant ökning av oljepriset. Bäst att fylla alla tankar nu. ^^

Anonym sa...

Så du omyndigförklarade precis 80 millioner egyptiers röster? Jag tycker att ett folk där 40% av befolkningen lever på mindre 2 USD per dag själva ska få välja sin regim, men är det sådana levnadsförhållanden som demokratin står för enligt dig? Och vem har sagt att dessa länder kommer att få ett "islamiskt styre" ala Iran. Tro det eller ej, men även dessa folkslag har den intellektuella förmågan att rösta fram en egen demokrati.

Gustav sa...

Anonym:

Araber har två gånger tidigare fått välja fritt och då valt islamister som avskaffat demokratin: Algeriet och Gasa. I Libanon är islamisterna i Hizbollah det största partiet, även det valt av araberna. Attitydundersökningar har visat på ett mycket brett stöd för sharialagstiftning bland araberna. Hur bra går det att kombinera sharia och demokrati, tycker du?

Det återstår att se hur väl egypterna och andra araber lyckas med att skapa ett demokratiskt system. Dom har misslyckats totalt varje gång de försökt än så länge.

Anonym sa...

De flesta analyser över utvecklingen i Egypten och andra arabländer är att det är drivet av överbryggande religiösa/sociala intressen. Det handlar om en transparans vi aldrig sett tidigare drivet av sociala medias möjligheter. Min förhoppning är att det ska leda till demokrati värd namnet. Håller för övrigt med dig att en diktator eller religiös fanatiker har samma skrot och kompani. Bägge ska dissas :-)