måndag 13 december 2010

Lundbergs fortsätter avveckla sina "egna"aktieinnehav

Lundbergs har accepterat att sälja sina aktier i Cardo till Assa Abloy och får betalt med en mycket hög premie. Försäljningen av aktierna i Cardo följer på försäljningen av hela innehavet i NCC tidigare i år.

Kvar i Lundbergportföljen finns nu, utöver fastigheterna i Hufvudstaden och det egna dotterbolaget, nästan enbart bolag i Handelsbanksfären/Industrivärden. Vi hittar Industrivärden, Sandvik, Indutrade och Handelsbanken i portföljen. Utöver lite aktier i Husqvarna är det endast Holmen som återstår av Lundbergs större klassiska innehav och frågan är väl hur länge vi skall vänta innan även detta företag sparkas ut ur Lundbergfamiljen. Det har spekulerats om en strukturaffär mellan Holmen och SCA ganska länge nu.

Någon kanske nu frågar sig varför man skall köpa Lundbergs istället för Industrivärden i kombination med aktier direkt i Hufvudstaden när man ändå i princip får del i samma underliggande tillgångar. Problemet med det upplägget är att man då går miste om Fredrik Lundbergs affärsnäsa och det är just den affärsnäsan man köper när man köper aktier i Lundbergs.

Inga kommentarer: