onsdag 17 november 2010

Uppdatering: Personliga assistenter

I våras skrev jag ett inlägg om hur systemet för personliga assistenter vuxit till gigantisk omfattning på kort tid och att det förmodligen fuskas i mycket stor skala. I dagens tidningar kan man läsa att enligt polis i Halland kan så mycket som tio miljarder av de ersättningar som betalas ut till assistenter i Sverige vara fusk. En oerhörd summa med tanke på att systemet som helhet kostar ungefär 30 miljarder kronor per år. En tredjedel av hela detta bidragssystem fuskas alltså bort! Nog finns det fortfarande utrymme för skattesänkningar utan att äventyra kvaliteten i den offentliga sektorn...

4 kommentarer:

Anonym sa...

Vad vet du om personlig assistans och att leva med personlig assistans. Skulle du välja att leva 24 timmar om dygnet med folk runt omkring dig? Man får inte personlig assistans lättvindigt. Jag kämpade i åratal för att få personlig assistans. I fem år var det min mamma som var tvungen att stanna hemma för att jag skulle få den hjälp jag behövde. I långa tider har jag legat ensam och isolerad och kyrkan, röda korsets jourhavande kompis och väntjänst och godhjärtade släkingar har kämpat på för att hålla mig vid liv

Gustav sa...

Att du är i behov av personlig assistans är inte samma sak som att man skall acceptera fusk, t ex genom simulerad sjukdom och fusk med timmar, vilket vi vet förekommer i ganska stor utsträckning. Tvärtom är det ju så att fusket på sätt och vis kan anses vara ren stöld från dig eftersom det trots allt finns gränser för hur stort assistanssystemet kan tillåtas växa. En bortfuskad krona hade kunnat användas till skattesänkningar, men lika gärna till att ge verkligt vårdbehövande mer assistans.

Bea sa...

"I dagens tidningar kan man läsa att ENLIGT POLIS I HALLAND KAN så mycket som tio miljarder av de ersättningar som betalas ut till assistenter i Sverige vara fusk."

"En tredjedel av hela detta bidragssystem fuskas alltså bort!"

1. Visste inte att polisen i halland var dom huvudansvariga för att uttala sig om vad granskning och utvärderingar visar av olika samhällstjänster?

2. "det KAN röra sig om så mycket som en tredjedel". Det är alltså inte fastställt att det rör sig om en tredjedel. Ändå väljer du att skriva att det är en sanning att en tredjedel av bidragssystemet fuskas bort.

3. I tidningsartikeln står det att det är felaktiga utbetalningar till privata assistansbolag? (och alltså inte till några enskilda individer)

4. Det är ett uttalande i en tidning.

Always a pleasure..

Gustav sa...

Bea:

Det är polisen i Halland som har tagit upp kampen mot fusket och som också varit först med att avslöja stora härvor med fusk inom assistentbranschen. Vi har t ex "Lisebergsmannen" och härvan kring "imamen" - båda fallen handlar om förskingring i mångmiljonklassen.

Felaktiga bidrag till assistenbolag slussas som regel delvis vidare till brukaren. Om brukaren har rätt till 200 timmar i månaden men egentligen bara behöver 100, delar bolaget och brukaren ofta på resten utan att blanda in någon assistent överhuvudtaget.

Det är klart att det inte går att fastställa exakta procentsatser för hur utbrett fusket är. Klart är dock att fusket är enormt och att systemet med personliga assistenter vuxit oerhört mycket på kort tid. Utslaget per brukare handlar det i genomsnitt om två miljoner kronor i assistansstöd. Det är åtminstone inte för mig självklart att vräka pengar in i assistentsystemet så som nu sker samtidigt som äldre handikappade institutionaliseras och tynar bort.