lördag 5 juni 2010

Kommentar: Angreppet mot Israel

Det verkar som om ganska många svenskar är felinformerade om vad som egentligen hände utanför Israels kust och debatten har därför hamnat helt fel. Felinformerade eller präglade av sedvanligt judehat. Felinformerade och präglade av judehat. Det finns flera förklaringar.

Israel befinner sig i krig med Hamas, som ju regerar Gaza. Hamas befinner sig i krig med Israel och vill utplåna denna stat. Det är viktigt att klargöra detta. Vissa politiska svenska folkrättsprofessorer hävdar nämligen att parterna inte alls befinner sig i krig med varandra. Jag är dock av åsikten att om två parter båda anser sig vara i krig med varandra råder krig. Parterna vet bättre än svenska politiska folkrättsprofessorer vilket förhållande de har till varandra. Fredens folkrätt må förbjuda bordning på internationellt vatten men enligt krigets lagar är den israeliska interventionen i allra högsta grad laglig.

Som ett resultat av att väpnad konflikt råder mellan Israel och Hamas (Gaza) har Israel beslutat att sätta stridsområdet (Gaza) under militär blockad. Detta är helt förenligt med internationell rätt. USA använder till exempel alltid denna metod i sina krig. Det fientliga territoriet sätts under militär blockad och inga fartyg tillåts passera utan USA:s tillstånd.

Upprätthållandet av den militära blockaden har inte med territorialvattengränser att göra. Ett fartyg vars syfte det är att bryta blockaden kan stoppas redan när fartyget lämnar hemmahamnen. Det är inte nödvändigt att fartyget först passerar territorialvattengränsen. Åtskilliga professorer har i internationella medier de senaste dagarna beskrivit detta. Israel kan inte ha ansetts brutit mot folkrätten bara därför att bordandet skedde på internationellt vatten. Avgörande är istället att Israels militära blockad som en följd av att väpnad konflikt råder är helt laglig och att upprätthållandet av blockaden får ske även på internationellt vatten om ett fartyg är på väg att bryta mot blockaden för att stödja en krigförande part (Hamas). Ingen protesterade till exempel när Israel i början av 2000-talet på internationellt vatten bordade ett fartyg som var på väg att smuggla iranska vapen till Gaza.

Oavsett vad svenska medier skriver är det alltså inte entydigt så att Israels blockad är olaglig eller att det är olagligt att borda fartyg på internationellt vatten om dessa försöker bryta blockaden.

När vi nu har konstaterat att blockaden samt upprätthållandet av blockaden på internationellt vatten är laglig är det dags att granska Ship to Gaza.

Bakom Ship to Gaza står den turkiska islamistgruppen IHH som är lierad med både Al-Qaida och Hamas. Det var alltså inga fredsaktivister som försökte bryta blockaden utan en grupp bestående av militanta islamister och jihadister som är nära allierade med Israels fiende Hamas.

IHH lyckades lura en hel del svenskar, både uttalade judehatare och vanliga kommunister. Så slöt islamisten Mehmet Kaplan med ett förflutet som ordförande i jude- och homofientliga organisationen Sveriges unga muslimer upp sida vid sida med kommunisten Henning Mankell, som önskar att Israel aldrig hade funnits, och antisemiter med höga akademiska titlar.

Israel varnade i god tid alla fartyg i Ship to Gaza om att de var på väg att bryta mot blockaden och fartygen uppmanades att vända om.

Det var endast vid bordningen av det turkiska fartyg som härbärgerade islamisterna (och kanske även legosoldater) från IHH som våld utbröt.

Filmerna och ögonvittnesskildringarna från objektiva bedömare visar entydigt att israeliska soldater utan vapen i händerna attackeras omedelbart så fort de bordat fartyget. Islamisterna från IHH attackerar israelerna med järnrör och andra tillhyggen. En israelisk soldat kastas överbord. Flera israeliska soldater blir fråntagna sina vapen som sedan används för att skjuta mot israelerna. Israelerna har hela tiden sina vapen i hölster och har inte fått tillstånd att skjuta trots det massiva våld de utsätts för. Israelerna försöker reda ut situationen utan att öppna eld men inser så småningom det ohållbara i situationen och inhämtar tillstånd att öppna eld för att försvara sig. När den israeliska officeren som skjuter ihjäl sex jihadister firar sig ner på däcket ser han hur flera officerskolleger ligger svårt skadade på däcket med allvarliga huvud- och skottskador. För att undvika massmord på de israeliska soldaterna tvingas han försvara sig så gott han kan med sitt vapen mot de turkiska jihadisterna som inte har annat än mord i blick.

Bland dödsoffren finns en turkisk man vars mål det var att dö som martyr i Israel - en jihadist. Ett annat av dödsoffren är kampsportsmästare. Det är väl konstigt att just en jihadist och en kampsportsmästare hittas bland dödsoffren, för inte kan väl dessa fredsduvor ha utgjort något hot mot de israeliska soldaterna...

Israels bordning gick lugnt till på alla fartyg utom just det turkiska islamistfartyget med passagerare som önskade bli martyrer. På det fartyget attackerades de israeliska soldaterna våldsamt och omedelbart. Ett flertal israeliska soldater skadas mycket svårt innan eldtillstånd slutligen inhämtas och blodbadet avbryts. Fredsvänner som attackerar folk med järnrör? Fredsvänner som lierar sig med islamister och Hamas?

Israel begick ett misstag, det medger jag. Misstaget var att tro att Ship to Gaza-flottiljen bestod av fredsaktivister snarare än fientliga kombatanter. Om Israel redan från början utgått från att det var mördare som skulle möta IDF-soldaterna på däck hade taktiken kunnat anpassas och dödandet förhoppningsvis minimeras. Israel är skyldigt till att ha den i grunden djupt humanistiska hållningen att tro människor om gott. Det var Israels humanism som orsakade det militärtaktiska misslyckande som uppfyllde den turkiske islamistens dröm om martyrskap.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Men Dror Feiler glömde du nämna. Antisemit?

Och skott i bakhuvudet från 45 cm avstånd. Självförsvar?

M sa...

tack så mycket, bra och riktigt skrivet. så synd att se den vanliga Svensson går som en blind ko efter extrem vänster trams propaganda.

Gustav sa...

Anonym:

Jag har aldrig skrivit att samtliga Israelmotståndare är antisemiter, även om det ligger nära till hands att tro att flertalet drivs av ett judehat. Judiska dårar som Dror Feiler kommer alltid att finnas, barnläkaren från Göteborg, Ascher, är en annan. Det har alltid funnit en liten marginell grupp av självhatande judar.

"Skott i bakhuvudet från 45 cm avstånd. Självförsvar?" Ja, fullt möjligt. Tror du att det fanns gott om utrymme på fartygsdäck när 50 jihaidster kastar sig över israelisk militärpersonal? Ett skott i bakhuvudet från nära håll kan vara fullt befogat om den jihadist som blir skjuten håller på att slå ett järnrör i skallen på liggande IDF-officer eller siktar med vapen mot någon. Vad vet du om bakgrunden till detta? Skott i bakhuvudet från nära håll kan vara helt korrekta i många fall. Läs på lite.

Gustav sa...

M:

Mediedrevet har varit något alldeles exceptionellt den här gången. Nyhetsredaktionerna har ju till och med letat upp personer som uttalat sig till stöd för Israel och hängt ut dessa med namn och bild, frågat partiledningar om Israelvänliga uttalanden är förenliga med partilinjen etc. Medierna har inte ens försökt vara objektiva.

Anonym sa...

Oj vad mitt blod kokar när jag läser ditt oinformerade och vilseledande inlägg.

Du hoppar allt för lättvindligt över alla de kritiska frågorna.

Krig kan bara två stater befinna sig i, är palestina en erkänd stat?

Enligt din logik så ska inte svensk lag gälla banditos och hells angels, dom tycker sig båda vara i krig med varandra varvid enligt din mening krig råder och krigets lager gäller.

Visst nazisterna kunde rättfärdiga sig själva också innan dom stannat upp och såg saker i sin helhet, så frågan är inte om dom mitt i konflikten kan rättfärdiga det hela.

Sedan ditt sätta att sätta anti-israel = antisemetism, menar du att dom som tycker att förintelsen var hemsk ska hysa agg mot samtliga tyskar?
Blanda inte ihop en stat som kontinuerligt bryter mot internationella och humanitära regler, aktivt och öppet fördriver en folkgrupp med en religion och ett folk.

Mitt hopp står till judar, jag håller tummarna och är beredd att stötta alla de judar som vågar ställa sig upp och syna alla dessa galenskaper.

Gustav sa...

Hej Anonym:

Det är inte bra att ditt blod kokar av hat när du läser ett informerat blogginlägg. Det kan tyda på ett latent judehat som bör behandlas för att du skall kunna leva ett så fulländat liv som möjligt.

Du skriver:

"Krig kan bara två stater befinna sig i, är palestina en erkänd stat?"

Låt mig citera professorn i folkrätt Göran Lysén:

"Föreligger krigstillstånd, vilket det mesta överväldigande talar för[...] har alltså Israel rätt att intervenera på internationellt vatten." (SvD)

Enligt professorn i folkrätt råder krigstillstånd vilket gör att krigets lagar kan tillämpas, men du vet förstås bättre?

Jag bemöter inte resten av din kommentar eftersom den mest bestod av trams, lögner och påhitt.

Henrik sa...

Gustav:

Hur får du ihop:
"Enligt professorn i folkrätt

råder krigstillstånd vilket gör att krigets lagar kan tillämpas, men du vet förstås bättre?"

med det här från inlägget:
"Vissa politiska svenska folkrättsprofessorer hävdar nämligen att parterna inte alls befinner sig i krig med varandra."

Hur vet du vilken folkrättsprofessor som har rätt?

Gustav sa...

Henrik:

Jag tänker främst på Ove Bring som ju är medias gullegris på folkrättsområdet, ungefär som Jerzy "Bagdad Bob" Sarnecki är det på kriminologiområdet och Jan Hjärpe när det gäller islamologi. Dessa tre "professorer" har i första hand en politisk agenda och anpassar därför sina argument för att passa den politiska linje de driver. Alla tre har noll trovärdighet men är politiskt korrekta och därmed medias kelgrisar.

Göran Lyséns åsikt ligger i linje med de experter som har framträtt i internationella medier, det var därför jag tog honom som exempel. Ove Brings uppfattning att fredens lagar råder och att bordningen därmed var illegal är en åsikt jag inte har lyckats hitta på annat juridiskt experthåll.

Du har rätt i att jag inte uttryckte mig särskilt bra och visste redan när jag skrev det att folk nog skulle tänka som du gjorde. Jag var dock lat.

Anonym sa...

Men ta av er offerkoftan. Inte skall väl världens befolkning få sota för Nazisternas brott i all evighet?