söndag 14 mars 2010

Mer om vuxna män som utger sig för att vara barn

Jag har tidigare, här och här, skrivit om hur vuxna män utger sig för att vara barn för att därmed lättare kunna lura till sig uppehållstillstånd och bidragsförsörjning i Sverige. Även Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson tog igår upp ämnet. Migrationsverkets personal kontrollerar inte de uppgifter bedragarna lämnar och möjliggör därmed för brottslingar att utnyttja det svenska systemet: "Migrationsverkets åldersbestämning sker i princip via okulär kontroll på ett möte där man normalt accepterar den ålder sökanden anger. När norska Utlendingsdirektoratet lät göra tandtester, förvisso också en osäker metod, visade dessa i nio fall av tio en högre ålder än den uppgivna. Hälften av dem som sade sig vara minderåriga befanns vara över 20."

Per Gudmundson skriver även om kostnaden för en vuxen kriminell man som utger sig för att vara barn: "Enkelt uttryckt betalar staten för själva boendet 1900 kronor per asylsökande och dygn. Därtill kommer skolgången, som schablonersätts med 64300 kronor per gymnasieelev och år, samt andra kompensationer, för utredningar, för gode män, för särskilda behov och för extraordinära kostnader. Därutöver kommer en årlig grundersättning till kommunen om 500000 kronor för att ”underlätta mottagandet samt öka kvalitén”, samt dagpenningen till den asylsökande själv."

När vuxna asylsökande män blir påkomna med att ljuga om sin ålder i Danmark rubriceras agerandet som "socialt bedrägeri", åtal väcks och standardstraffet 40 dagar i fängelse och utvisning utdöms. I Sverige placerar vi de vuxna männen i skolor tillsammans med 14-15 åriga flickor, vi kastar pengar över dem och skriver snyftreportage i tidningarna.

Merith Wager skriver regelbundet och initierat om svensk asylantpolitik och Migrationsverkets inkompetens. Hon tar naturligtvis även upp bluffen med de kriminella ensamkommande männen som utger sig för att vara barn: "I åratal, i otaliga inlägg här på bloggen har jag skrivit om de s.k. ensamkommande barnen som Sverige tar emot och som ofta varken är barn eller har asylskäl (det gäller givetvis inte alla). Miggor har berättat om asylsökande som varit långt över 18 år, som med frenesi hävdat att de är 17 och ensamma i världen och har flytt från död och tortyr. Id-handlingar som styrker ålder och nationalitet har dessa ”barn” inte haft, och Migrationsverket har inte haft orken att stå emot utan slussat ut ”barnen” i boenden där de blivit frustrerade över att bli behandlade som minderåriga och trakasserat, hotat och brukat våld mot personal samt slagit sönder inredningar."

Fakta biter dock inte på svenska politiker och journalister. Merith Wager fortsätter: "Ingen lyssnar! Ingen bryr sig. I stället tillsätts en landshövding som ska tvinga fram ännu fler ohyggligt dyra ”kommunplatser” åt dessa personer som – som sagt – ofta varken är under 18 år, ensamma eller ens i behov av skydd enligt utlänningslagen."

Per Gudmundson är hittills den enda skribenten på en svensk tidning som tagit upp bluffen med åldersbedragarna. Jag hyser inget hopp om att fler kommer följa i hans spår.

1 kommentar:

Anonym sa...

..alltid samma dramatiska flykthistoria över berg stock och sten över vatten med gummibåtar under lastbilar osv. när de i själva verket ”hyrt” ett svensk pass för att komma ombord på ett plan till köpenhamn eller arlanda. 250000 svenska pass finns i omlopp illegalt, blivit ”tappade”..
Har hört att det kostar 500-1000 dollar att hyra ett svenskt pass med någerlunga liknande bild, sen är man förbi viseringkravet som är det största hindret att ta sig till sverige. ingen ligger under lastbilar eller i containers!