onsdag 28 oktober 2009

Viktigt att utnyttja förlustavdrag

När jag sålde av mitt innehav i Carnegie World Wide uppstod en realisationsförlust på cirka 2 000 kr. Fondupprensningen i början av året gav också upphov till realisationsförluster. Vi befinner oss snart i november och det börjar bli hög tid att ta ett helhetsgrepp kring hur mycket realiserade vinster och förluster man har. Förluster är värda 30 procent om de kvittas mot vinster. För den som inte har några vinster realiserade att kvitta förluster mot kan det vara en mycket god idé att skapa sådana. Om man inte vill minska sitt innehav i exempelvis en fond man tror långsiktigt på går det faktiskt alldeles utmärkt att sälja av ett antal andelar som motsvarar din realiserade förlust och sedan köpa tillbaka dessa andelar igen. Bättre affär är svår att göra. Har man lyckats klanta till det med förluster får man göra det bästa av situationen.

2 kommentarer:

Anonym sa...

hmm förlusterna är kvittningsbara upp till 100% av vinsten.

Gustav sa...

Anonym:

Eftersom förlusterna är kvittningsbara upp till 100 procent av vinsten är förlusten värd 30 procent ja.

Räkneexempel: Total förlust 10 000 kr.

Total vinst: 10 000 kr. Skatt på vinsten utan kvittning = 30 procent = 3 000 kr. Skatt på vinsten med kvittning = 0 kr. Slutsats: förlusten är värd 30 procent. Några invändningar?