lördag 3 oktober 2009

Ekonomisk ställning 30 september 2009

Tillgångar och skulder 30 september 2009

Räntesparande: 106 572 kr.
Aktiefonder: 86 945 kr.
Aktier: 97 979 kr.

Summa tillgångar och skulder: 291 496 kr.

Andel aktiesparande: 63 procent.
Andel räntesparande: 37 procent.

Jämfört med föregående månad har tillgångarna ökat i värde med 10 287 kr (3,7 procent).

Jag deltog i Swedbanks nyemission och fick betala 4 095 kr för 105 nya stamaktier. Aktieportföljen är i övrigt oförändrad. Jag har sålt fondandelar i Carnegie World Wide för 2 000 kr och istället köpt andelar i Skagen Global för motsvarande summa. Fondportföljen är i övrigt oförändrad.

Inga kommentarer: