måndag 5 oktober 2009

Denna blogg drivs av el från kärnkraft

Mitt treåriga elavtal med Vattenfall går snart ut. Ikväll valde jag därför att teckna ett nytt treårigt elavtal, vilket faktiskt sänker mina elkostnader något jämfört med det gamla avtalet. Jag bor i en lägenhet och min elförbrukning är låg. Elpriset är därför inte viktigt för mig, men det är ändå kul att få en sänkning av elkostnaderna snarare än en höjning.

När jag tecknade avtalet fick jag välja om min el skulle komma från vindkraft (med ett pristillägg), vattenkraft eller kärnkraft. Min personliga favoritenergikälla är vattenkraft men jag valde ändå av politiska skäl kärnkraft. Kärnkraften bör inte avvecklas, åtminstone inte innan fossila energikällor helt försvunnit från Europa. Genom att teckna mig för kärnkraftsel sänder jag förhoppningsvis en liten signal till våra politiker om att det faktiskt finns realistiska elkonsumenter i detta land, konsumenter som inte anser en nedsmutsning av riket med vindkraft vara lösningen på våra framtida energibehov.

Det känns bra att alla inlägg på denna blogg inom en snar framtid skapas med hjälp av 100 procent ren el från svenska kärnkraftverk (jag är medveten om att det inte går att styra in el från endast kärnkraft i just mina eluttag).

5 kommentarer:

Stefan sa...

Rörligt pris har hitills varit billigare än fast pris, speciellt de längre avtalen, tex 3-årig.

Du bor i lägenhet säger du, du skulle utan problem kunna spara in 200-400 kr per år - pengar som du kan köpa aktier för istället. Och med 3 års avkastning/värdetillväxt blir det väsentligt mer än så.

Men du bryr dig väl inte ?

Michael Karnerfors sa...

Heh, kul markering du har gjort. Jag har själv funderat på om det är möjligt att begära att ens el öronmärks som kommandes från kärnkraft. Det är förmodligen inte det mest säljande just nu, med tanke på rådande mode-hysteri att få allt från vindkraft. Men kanske ändå ett alternativ. Och se... så var ju fallet. :)

Får jag fresta med lite grafik för att fira ställningstagandet? ;)

/Micke

Jag vet sa...

När jag tittar ut genom fönstret där jag sitter nu ser jag på avstånd två monument över svensk energipolitiks misslyckande.

De avställda reaktorerna i Barsebäck.

Gustav sa...

Stefan:

Rörligt pris var maximalt 5 öre billigare (jag minns inte exakt, tror snarare det var 3-4 öre) och på detta skulle jag inte ens spara 100 kronor per år. Det är helt uteslutet att jag med en energiförbrukning på under 1500 kWh skulle kunna spara 400 kr per år på att välja rörligt elpris. Visa gärna uträkning på det.

Dessutom tror jag på stigande elpriser.

Michael Karnerfros:

Jag blev faktiskt överraskad över att det var möjligt att välja kärnkraftsel, men med tanke på att Vattenfall är störst på just vattenfall och kärnkraft vore det ju konstigt om man bara skulle kunna välja vindkraft.

Jag vet:

Istället för att sälja ren el till Danmark importerar vi nu istället från tid till annan smutsig el från dansk kolkraft.

Gustav sa...

Stefan:

Jag läser följande på Vattenfalls hemsida:

"Nio av tio av våra elkunder som tecknade Trygghetsavtal, som löpte ut under 2008 och fram till nu, har visat sig vara vinnare jämfört med dem som under samma period haft rörligt elpris."