lördag 6 juni 2009

En liten uppdatering

I tisdags köpte jag den lilla post Lunderbergaktier som jag tittat på en tid. Köpet är säkert inte helt vältajmat på kort sikt och Lundbergs är heller inte lågt värderat men jag tror ändå det kan bli bra på 5-10 års sikt. 10 aktier a 312 kr blev det. Det är ganska troligt att jag köper fler senare.

Jag har nu också glädjen att meddela att min lilla fondportfölj, huvudsakligen inriktad mot tillväxtmarknader, OMX30 samt några globalfonder, återigen står på ett tydligt plus. Det svänger onekligen fort. Ta som exempel min Indienfond, HSBC Indian Equity. För ungefär ett eller två år sedan stod den på plus 120 procent. Den föll sedan oerhört kraftigt och stod ett tag till och med på minus. Sedan blev det val i Indien. Kongresspartiet vann. Fonden gick från minussiffror till plus 40 procent på några veckor.

När det gäller aktierna återstår fortfarande några procent till break even om man räknar med mottagna utdelningar genom åren. Jag läste i veckan om den så kallade 20/80 regeln, som tydligen kan tillämpas även på mina aktier. 20 procent av innehaven står för 80 procent av förlusterna. Högriskaktier är verkligen ingenting för mig. Jag har aldrig lyckats tjäna några pengar på sådana placeringar. Huvudprioritet för mig bör i framtiden vara att försöka undvika dom extrema lågpresterare som riskerar att dra ner hela portföljavkastningen i avgrunden, typ Swedbank då alltså. Och om jag ändå någon gång skulle falla för frestelsen att chansa måste aktieposten ovillkorligen förses med en tight stop loss.

Inga kommentarer: