söndag 3 maj 2009

Swedbanks avgiftsmiss

Swedbank har nu räknat färdigt på sin avgiftsmiss. Den totala kostnaden för den bristande korrekturläsningen uppgår till 480 miljoner kronor, inte 300 miljoner kronor som tidigare kommunicerats.

Undrar hur det känns att orsaka en helt onödig kostnad på en halv miljard kronor? Nu kanske man inte kan lägga all skuld på någon eller några lägre tjänstemän som slarvade när fondbestämmelser skulle skickas till Finansinspektionen. Ett företag måste ju rimligtvis ha rutiner som hindrar att ett litet misstag kan orsaka kostnader på hundratals miljoner kronor. Ansvaret för att sådana rutiner finns och följs bör hittas högre upp i hierarkin. Ansvar måste hur som helst utkrävas. När ett till synes enkelt fel orsakar aktieägarna förluster på en halv miljard kronor måste någon få sparken. Förhoppningsvis har de ansvariga redan för länge sedan lämnat banken, vilket skulle förklara varför Swedbank inte talar om några repressalier.

Som fondandelsägare gläder jag mig åt att få lite gratispengar. Som aktieägare är jag luttrad.

Inga kommentarer: