torsdag 21 maj 2009

Pop-fonderna East Capital Ryssland och Simplicity Indien

East Capital Ryssland och Simplicity Indien var för bara några år sedan extremt populära, framförallt bland många ekonomibloggare.

För både East Capital Ryssland och Simplicity Indien gällde att dessa hade en god historik samt var en del av små uppstickarfondbolag.

När det på diverse fora och i bloggar diskuterades vilka fonder som skulle väljas fördes East Capital Ryssland och Simplicity Indien ständigt fram. Inte "Ryssland" och "Indien", utan just dessa två fonder. Än idag diskuteras Simplicity Indien, eller "Simpan", dagligen på till exempel Börssnack.

Val av fonder är svårt. Det är därför inte särskilt förvånande när man nu kan konstatera att hypen kring dessa båda fonder var helt obefogad. På både kort och lång sikt gäller nu att såväl East Capital Ryssland som Simplicity Indien tillhör de sämsta fonderna i sina respektive kategorier.

Jag låter Avanza sortera fonderna i sitt utbud med avseende på avkastningen under 3 månader respektive tre år. East Capital hamnar på plats 11 av 12 av Rysslandsfonderna för 3 månader och på plats 8 av 12 för avkastningen under 3 år. Simplicity Indien presterar ännu sämre och hamnar på plats 12 av 16 vad gäller avkastningen de senaste 3 månaderna och sista och sextonde plats vad gäller avkastningen de senaste 3 åren (här skiljer nästan 50 procentenheter i avkastning till ettan!)

Det är svårt att dra några slutsatser av en sådan här sammanställning. Tittar man i listorna över treårsavkastningen vad gäller både Rysslands- och Indienfonder ser man dock främst större fondaktörer i toppen och mindre aktörer i botten. Kanske är det så att småspelare som Simplicity och East Capital kan lyckas nå mycket god avkastning under enstaka korta perioder, vilket gör att spararna då flockas till bolagen, men att de större bolagens resurser, med folk på plats i Ryssland och Indien, på längre sikt ger bättre reultat?

Inga kommentarer: