söndag 3 maj 2009

Allmänna arvsfonden

I det fall en avliden person saknar make eller närmare släktingar än kusiner och inte har skrivit ett testamente tillfaller egendomen Allmänna arvsfonden.

Allmänna arvsfonden inrättades 1928 i samband med att arvsrätten för kusiner och avlägsnare släktingar avskaffades av Riksdagen.

Arvsfonden räknas som arvinge till samtliga personer som avlider och som saknar make eller närmare släktingar än kusiner. Om ett testamente finns utesluter detta dock Arvsfonden från arv. I genomsnitt avlider varje år 1 800 personer som får Arvsfonden som arvinge. 1 200 av dessa har skrivit testamente men hela 600 personer får efter sin död äran att betala en hundraprocentig dödsskatt till staten.

Ideella organisationer som arbetar för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning kan få stöd ur arvsfonden, läser jag på arvsfondens hemsida. Det verkar bra. Konstigt vore det ju annars, särskilt med tanke på att det inte går att utreda vilken vilja den döde haft, som bekostar alla arvsfondens projekt. Det faktum att den dödes vilja inte är känd borde innebära att dennes pengar endast satsas i projekt som är uppenbart goda och i alla fall åtminstone helt opolitiska samt okontroversiella även ur kulturell och religiös synvinkel.

Leif GW Persson har uppmärksammat att Allmänna arvsfonden betalat ut miljonbelopp till en dömd pedofil. Nu tror jag inte att just detta fall är kännetecknande för arvsfondens verksamhet. En snabb titt i den databas som finns på Allmänna arvsfondens hemsida visar däremot att det definitivt inte är okontroversiell verksamhet fonden i många fall delar ut pengar till.

Om du vet med dig att du saknar arvingar och inte är förtjust i tanken på att din förmögenhet vid din död riskerar att tillfalla "islamiska fredsagenter", diverse vänsterprojekt eller till och med dömda pedofiler eller organisationer som dyrkar döda pedofiler bör du omgående skriva ett testamente, i vilket du själv bestämmer vilken välgörenhet som skall gynnas.

Inga kommentarer: