torsdag 18 december 2008

Efterlängtad omläggning av kriminalpolitiken

Statsminister Fredrik Reinfeldt meddelade i gårdagens jultal att regeringen planerar omfattande åtgärder för att göra Sverige tryggare. Fokuseringen på rättsväsendet är inte förvånande med tanke på att det inte finns budgetutrymme för några stora välfärdsreformer. Svenskarna är trötta på den slapphet som länge har präglat kriminalpolitiken. Regeringens aviserade uppstramning av straffskalorna och attityden till brottslingar bör därför ha en gynnsam effekt på opinionsstödet inför valet 2010.

Regeringen vill att det tidsbestämda straffet för mord höjs till maximalt 18 år. Högsta domstolens vanvettiga beslut härom året, som innebar att normalstraffet för mord skall vara 10 år och inte livstid, har medfört att de flesta mördare numera inte ens får avtjäna 7 år i fängelse (nästan alla blir villkorligt frisläppta efter att ha avtjänat två tredjedelar av fängelsetiden). Många narkotikabrottslingar får sitta inlåsta längre än mördare. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt, men inte förvånande om man betänker att det är socialdemokratiska regeringar som har utsett de flesta justitieråden.

Högsta domstolens beslut mer eller mindre tvingade regeringen att föreslå skärpningar av straffskalan för mord. Domstolarnas milda praxis vid våldsbrottslighet och upprepad brottslighet ser också ut att ge resultat. Den borgerliga regeringen kommer nämligen även att föreslå skärpta straff för till exempel misshandel och utpressning, samt för återfallsförbrytare. Tanken är att hela straffskalorna skall utnyttjas.

Det maximala tidsbegränsade straffet föreslås höjas till 18 år även för bland annat grov mordbrand, grovt sabotage och terroristbrott. Straffskärpningar inom dessa brottskategorier ligger väl i tiden mot bakgrund av att den svenska stenkastarvänstern nu tycks ha lierat sig med i Sverige boende islamister. Jag fasar för en framtid där den våldsromantiserande vänstern slåss sida vid sida med kriminella förortsgäng och militanta islamister. Det vi nu ser i Rosengård är det första exemplet på en sådan ohelig allians. Det som förenar den religionskritiska vänstern med islamisterna är deras hat mot samhället samt deras vilja att använda våld för att nå sina mål. Om inget görs kommer även Sverige inom några år att drabbas av sådana upplopp som nu äger rum i Grekland. Det gäller att mota Olle i grind och polisen måste vid minsta tendens till att Rosengårdsupploppen sprider sig agera resolut, vilket jag skriver mer om här.

Uppdatering: Konvertiten Pernilla Ouis skriver i en krönika i Sydsvenskan mer om den förening vars medlemmar gjorde sig skyldiga till olaga intrång och sedan avhystes av polis, vilket ju är upprinnelsen till de pågående kravallerna i Rosengård. Den islamiska föreningen ansluter sig till den allra mest extrema läran, salafi. Salafimuslimer är extra patriarkala, homofoba och odemokratiska jämfört med mainstreamislam. Ni som såg Debatt igår kväll lade kanske märke till hur föreningens företrädare vägrade ta avstånd från Usama bin Ladin? Att svenska antifascister ger avkall på sina grundläggande värderingar om religionens skadliga inverkan på samhället, kvinnans rätt, den fria sexualiteten etc och istället samarbetar med en förening som på goda grunder måste betecknas som fascistisk är mycket anmärkningsvärt. Den enda slutsats jag kan dra av hela soppan är att AFA inte är en politisk organisation överhuvudtaget. AFA är helt enkelt en samling kriminella bråkstakar som enbart bryr sig om våld och skadegörelse.

13 kommentarer:

LN sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Gustav sa...

LN: Det är möjligt att ditt fall förtjänar spridning men mycket långa partsinlagor i pågående rättsfall får du hellre posta på din egen blogg.

Olbap sa...

Oroande, mycket oroande. Men ni svenskar har allierade inom landets gränser: europeiska invandrare, kristna flyktingar från muslimska länder (assyrier, syrianer, kristna irakier) och hinduer, sikher och buddister, och inte minst människor från muslimska länder som flytt undan islam. Alla de grupperna har erfarenhet av islamisk aggression. Dags att bilda koalitioner som i framtiden kan formulera sig politiskt. Jag är själv sydamerikan, men uppvuxen i Sverige. Jag har röstat på SD sedan 2002. Jag vill inte ha ett muslimskt Sverige!

Anonym sa...

"Men ni svenskar har allierade inom landets gränser: europeiska invandrare, kristna flyktingar från muslimska länder (assyrier, syrianer, kristna irakier) och hinduer, sikher och buddister, och inte minst människor från muslimska länder som flytt undan islam."

Vilket jävla dravel - vilket urbota dumt vi-och-tänkande! "Ni svenskar"? Jag är toksvenne med rötter från djupaste norrland och nog fan ser jag ALLA i Sverige som Svenskar, oavsett hudfärg, etnicitet, tro etc. Sånt här retar skiten av mig - att det insinueras att vi har några jävla allianser i nåt sorts jävla inbördeskrig! Gah!

Klara sa...

Til anonym. Det er uvirkelig å sitte i Norge å lese om Sverige på internasjonale blogger som gatesofvienna, den norske document.no eller danske snaphanen. Her leser vi om vårt broderland i øst som forsvinner bit for bit. Jeg tror du skal innse nytten av allianser slik sør-amerikaneren før deg anbefaler. Innen du og dine likesinnede fatter hva som holder på å hende i Sverige, er det nok for seint å gjøre noe.

B-O Gavne, Vasteras sa...

GLÖM INTE!
Att detta, nu i Rosengård, annars i t.ex. Trollhättan, handlar om politiska (lokal-)samhällen -alltså kommuner- där de styrande (lokal-) politikerna benämner samhället för ”stad”. Malmö ”stad”.
Till vad vi svenska folk har överenskommit, lagskrivit, att våra –alla- kommuner skall benämnas just ”kommun”. Att vi svenska folk vill ytterligt hävda demokratin, att alla våra kommuner, och dess invånare, är lika värda.
Där alltså dessa politikerna i Malmö, och t.ex. i Trollhättan, vill hävda att de, är nått finare människor, fina stadsboende; än andra, landsbygdsboende individer. Som man ju inte kan benämna landsbygd för ”stad”.
-Alltså visst finns Malmö –och t.ex. Trollhättan- ”stad”, med sina gator, trottoarer, höga hus och trångt. Där benämningen ”kommun” avser samhällsgemenskapen av invånarna i kommunområdet.
Och också, att jag absolut inte hävdar att denna så kallade kommunreformen från runt 1969, är det bästa för all framtid. Till på köpet ser jag flera själ för att, den kanske idag bör revideras, något. Att vi svenska folk diskuterar saken och röstar. –Men inte att den skall revideras med våld och terror, som nu några sysslar med.

-Han heter särskilt i Malmö Ilmar Reepalu, socialdemokrat. Och han får stöd i detta stads snackande av kommundirektören –hon kallar sig förstås för stadsdirektörn´- i Malmö Inger Nilsson. Och det är uppenbart ren kriminalitet för dessa myndigheterna att benämna Malmö kommun för Malmö ”stad”. …tacka då faeeen för att det då kan bli till upplopp i Malmö; och t.ex. Trollhättan. Kriminalitet som ju kriminalitet!

Gustav sa...

Olbap: Det viktiga är inte vilken nationalitetsbeteckning man använder utan huruvida man vill arbeta för ett bättre Sverige eller inte. Har du mött några särskilt negativa reaktioner när du berättar att du röstar på sd i och med att du själv betecknar dig som invandrare?

Anonym: Att du är en toksvenne har nog alla förstått efter den kommentaren. :)

Klara: Hmm, jag är osäker på om du som norska uppfyller kraven för att få läsa på denna blogg.

BO-GAVNE, Vasteras: Mycket viktig kommentar. Jag läste något liknande i Grönköpings Veckoblad nyligen. Beteckningen stad skall användas enbart om städer, t ex då Göteborg.

B-O Gavne, Vasteras sa...

Jag upplever att det finns mycket intellektualism och en hel del intelligens, bakom denna bloggens –tyvärr anonyme, signaturen Gustav. ..och då förvånar mig, i alla en liten smula, Gustavs ovan kommentar av mitt inlägg här ovan om –Malmös dominerande socialdemokrat Ilmar Reepalu:s- att benämna –svensk- kommun för ”stad”. –För jag tycker att jag i mitt inlägg redogör en hel del bra för saken.
Att saken handlar om svenska språkets ord. Att ordet ”bil”, avser en plåtlåda med motor som man kan åka till svärmor med och lämna in tvätten. Ordet ”kommun” avser en förening av människor. Ordet ”stad” avser ett geografiskt område med gator, trottoarer, höga hus och vanligen dålig luft.

Och således att ordet ”stad” skall användas, precis som Gustav skriver, för städer.
–Å så att vi svenska folk har kommit överens om, lagskrivit, att våra lokala politiska (samhälls-) föreningar skall benämnas ”kommun”, ALLA! våra kommuner.
-Som man i Malmö, till rent kriminellt, struntar i. Att man vill hävda sig vara nått finare, stadsboende människa; än vi övriga. ..precis som t.ex. Adolf Hitler ansåg att arier var finare än övriga folk. –Och väl inte så svårbegripligt, att när ett sådant tänkande finns i samhällsledningen i Malmö, blir det upplopp inne i staden.

Gustav sa...

B-O GAVNE: Jag menade inte att nedvärdera dig. Personligen anser jag det dock vara viktigare att lägga mer kraft åt andra frågor än svenska kommunpolitikers eventuella språkkriminalitet.

Du använder följande definition för stad: "ett geografiskt område med gator, trottoarer, höga hus och vanligen dålig luft." Definitionen utesluter inte att omgivande landsbygd och grönområden skulle kunna tillhöra det geografiska området. Har vi alltså en kommun med en enda centralort, "staden", och om denna "stad" är av sådan, tillräcklig, storlek och omfattning i förhållande till kommunens övriga områden borde det alltså i logikens namn inte vara fel att använda "stad" som synonym till "kommun". Vad kommunallagen säger är en annan femma. Ilmar Reepalu är för övrigt en mycket obehaglig politiker som har en oöverträffad förmåga att prata mycket länge utan att säga något av substans.

B-O Gavne, Vasteras sa...

-NU TVEKAR JAG!
...i alla fall lite grand, till vad jag ovan skriver om signaturen Gustav:s intelligens.
Som jag skriver här ovan, att bil är en bil. Stad är stad. Landsbygd landsbygd. Sen kan visst en bil tillhöra t.ex. en buss. Att man åker bekvämt till svärmor med tvätten i en rymliga buss och sedan framme hos svärmor, tar man fram en bil ur bussens resgods rum och kan åka runt på sightseeing i svärmors omgivningar med bilen.
Och på samma sätt kan det vara, att bredvid en stad, finns det en underbar landsbygd. Där någon har byggt det så att man lätt kan ta sig emellan staden och landsbygden. Till att man visst kan tala om att staden och landsbygden …liksom hör ihop. –Dock! Att är man i staden, kan man inte tala om att man är på landsbygden, och vice versa.
Till om man säger att de stadsboende invånarna har bestämt något visst, kan man inte också avse att de landsbygdsboende var med i beslutet.

-Till att när Ilmar Reepalu åker till Stockholm och talar om att han är en Malmö ”stad”:s valde politiker, kan de …väl? några stycken landbygdsboende människor inom Malmö kommunområde, INTE säga att han är en av dem.

===
Och således, att för att vi svenska folk INTE skall bli uppfattade som två olika typer svenska folk, stadsboende och landsbygdsboende, kom vi överens om och lagskrev, att våra lokala politiska samhällen –kommunerna- skall, dels innefatta, så praktiskt det är rimligt, både stadsboende invånare och landsbygdsboende. Och –som man ju inte kan benämna landsbygd för ”stad”- benämnas ”kommun”.

..som då Ilmar Reepalu, med några stycken till, stadsboende, inte gillar; att dessa vill kunna framhålla att dessa, är just stadsboende.
-Att dessa alltså ser skillnader mellan stadsboende människor och landsbygdsboende. ..Ni vet som Adolf Hitler såg skillnader mellan arier och andra folk.

-Å så förstås att Ilmar Reepalu och dessa stads snackarna, vill uppträda och bli erkända som något finare, något mer värt, än landsbygdsboende människor. Ni vet som Adolf Hitler ansåg att ariska människor skulle styra över de andra folken.

====
Gustav skriver här ovan: Vad kommunallagen säger är en annan femma. –Och alltså det är just detta, vår –lagliga- ordning mellan oss svenska människor, som denna saken gäller. En ordning som ställer krav på oss till varandra; t.ex. skyldigheten att betala skatt, skyldigheten att vara soldat. Som ställer förmåner för oss till varandra; t.ex. rätten till att få sjukvård, brandskydd, arbetsskydd.
..detta handlar alltså inte om någon –frivillig- scoutföreningsverksamhet eller kanske en –frivillig- samvaro med en fotboll.
-Detta stads snackande handlar inte bara om något, som Gustav tror här ovan, kommunpolitikers språkkriminalitet.

Gustav sa...

B-O Gavne:

Alla läsare känner kanske inte till ditt engagemang i stadsfrågan. Den som vill fördjupa sig mer i ämnet vill jag därför hänvisa till följande tv-program:

http://kanal5.se/web/guest/webbtv/-/k5videoplayer/playlist-name/100%20hojdare%20402/none/

Spola fram till ca 17:30 så får ni en fördjupning i ämnet stad vs kommun.

melinda sa...

Håller med dig om att 10år är för kort tid vad gäller Mord men att det är oacceptabelt att knarkare, knarksmugglare får sitta längre tid än mördare måste jag säga att Måste Jag ¨Påpeka ATT DE BORDE HA MINST LIKA LÅNG TID SOM MÖRDARE DÅ KNARKET LIGGER BAKOM MÅNGA MORD, SJÄLVMORD OCH ANNAT VÅLD SOM FÖREKOMMER I SAMHÄLLET IDAG.
Knarkpengarna är så vida attraktiva att en del gör vad som helst. KNARKET ÄR SAMHÄLLETS FÖRDÄRV OCH BÖR DÄRFÖR BESTRAFFAS HÅRDARE OCH MÅNG LANGARE, SMUGGLARE BÖR SES LIKA HÅRT PÅ SOM OM DE BEGÅTT MORD, DRÅP

melinda

Gustav sa...

Melinda:

Jag tittade lite i din blogg. Några frågor infinner sig med anledning av att din "kille" sitter inspärrad. Jag tänker skriva ett inlägg om du kan ge mig svaren på några frågor.

Hur träffades ni?

Vad är han dömd för och vilken blev påföljden?

Hur ofta har han permission. Hur lång permission har han?

Hur ofta får han ta emot besök? Finns särskilda regler för äktenskapliga besök eller är alla besök äktenskapliga om så önskas?