måndag 24 november 2008

Volvos värde varar bäst hos staten?

Rolf Wolff skriver i en debattartikel att staten bör ta över ägandet i Volvo Personvagnar.

Jag anser att om Ford inte längre har resurser att finansiera Volvo och om Volvo därmed riskerar konkurs måste svenska staten gripa in. Volvo och fordonsindustrin i övrigt är så viktig för Sveriges ekonomi att staten måste gripa in för att rädda hundratusentals arbetstillfällen och en industriell och kunskapsmässig infrastruktur som inte kan återskapas.

Om Ford inte längre klarar av att fungera som ägare åt Volvo bör staten i samarbete med AB Volvo köpa aktiemajoriteten i Volvo PV av Ford. Staten och AB Volvo pumpar in 25 miljarder kronor i bolaget och övertar 51 procent av aktierna. AB Volvo tar en tioprocentig ägarandel av varumärkesvårdande skäl. Volvo PV fortsätter att vara en del av Fordgruppen och samarbetar om teknikutveckling och liknande. 25 nya miljarder bör räcka för att täcka förluster i Volvo PV i åtminstone 2-3 år. Riksbanken ser till att kronan håller sig på en för exportindustrin lagom nivå i förhållande till dollarn på cirka 8,50 kr fram till dess att fordonsindustrins kris är över. Staten kan mycket väl vara en långsiktig ägare av Volvo lika väl som man kan vara en långsiktig ägare av Vattenfall och LKAB. Om Ford lyckas repa sig och återfå något av sin forna glans bör staten vara öppen för att sälja tillbaka sina aktier till Ford. Om ytterligare kapitaltillskott krävs och om Ford inte klarar av att skjuta till sin andel kan det vara nödvändigt att finna en annan delägare istället för Ford, t ex Renault. Ett statligt räddningspaket för Volvo bör även innehålla en mer informell del som innebär att samtliga statliga myndigheter och bolag enbart köper Volvo-bilar. Myndigheterna skall även uppmanas att något utöka sina bilinköp de närmaste åren. Regeringen bör även göra klart för andra stora svenska företag, t ex inom Wallenbergsfären att det nu är läge att visa lite patriotism om man i framtiden vill ha goda förbindelser med regeringen.

Hur skall man agera i fallet Saab Automobile? Saab har aldrig visat sig ha förmåga att bedriva lönsam personbilstillverkning. Staten bör därför inte ingripa för att rädda detta företag. Alla resurser bör satsas på Volvo PV.

11 kommentarer:

Cristoffer sa...

Nej!

Gruvindustrin i Bergslagen, varvsindustrin, tekoindustrin mm mm. Eror kommer och eror går. På 1600-talet var Kanongutningstillverkning en mycket viktig exportnäring för Sverige

Fordonsindustrin står inför stora omställningar och konsolideringar. Mycket fordonindustri kommer tvingas läggas ned i någon form. Precis som Varvsindustrin i början av70-talet var Göteborgs viktigaste industri så är jag övertygad om att vi i Sverige klarar av en tuff med nödvändig omställning.

Staten skall satsa sina pengar på omställning. Utbildningar, forskningssatsningar, bidrag för att flytta, innovationsstöd, entreprenörsskap, infrastruktur....

Gustav sa...

cristoffer: Jag anser det åtminstone vara värt ett försök. När till och med USA visar sig vara pragmatiska och ingriper för att skydda sina viktiga företag kan Sverige inte av principiella skäl avstå från en räddningsaktion som kan bli lyckosam. 100 000 arbetslösa personer kostar staten i runda slängar 20 miljarder kronor i arbetslöshetsunderstöd. På ett år. Jag föredrar att lägga skattepengarna på ett projekt som kan rädda jobben snarare än arbetslöshetsunderstöd.

Jeppe sa...

"Till och med USA", hur menar du med det? USA har en lång historia, även nutida, av protektionism och andra dumheter. De har nu en föråldrad stålindustri som hålls igen tack vare dylika påhitt.

Det blir lätt väldigt konstigt när man ska bestämma vilka företag som ska "räddas". Varför är vissa mer skyddsvärda än andra? Varför ska inte staten då också gå in och rädda pappersbruk som lägga ner på grund av överkapaciteten i marknaden, folk blir arbetslösa där också.

Nej jag hoppas att det löser sig Volvo men ett statligt ägande är verkligen inte rätt väg att gå. Lån och så vidare mot vissa premisser kan möjligtvis vara acceptabelt.

Gustav sa...

Jeppe:

Låt mig börja med att berätta att jag för en stund sedan skrev en jättebra kommentar till din kommentar men att jävla skitfuckinggooglefanskapet lyckades slarva bort den. Jag får försöka återskapa kommentaren ur minnet. :)

Från amerikanskt håll hörs ofta retorik om att staten inte bör blanda sig i näringslivet. I praktiken sker dock detta ofta, vilket du mycket riktigt påpekar.

Rektor Wolff framhåller att det inte finns några studier som visar att staten är en sämre ägare än någon annan. I Sverie tycks vi dock drivas av ideologi när vi motsätter oss statliga ingripanden, vi har inte förmågan att vara pragmatiska på amerikanskt vis i en exceptionell situation.

Staten kan med blygsamma resurser rädda en hel industrigren genom en mycket djup och historisk global ekonomisk kris. När vi väl har tagit oss igenom krisen kan vi ställa oss frågan om fortsatt hjälp skall ges, förutsatt förstås att industrigrenen då inte återgått till lönsamhet.

En sak har vi lärt oss av 30-talsdepressionen och Japans djupa lågkonjunktur i början av 90-talet, nämligen att staten måste vara aktiv för att begränsa konjunkturnedgången och förhindra depression. Låt oss hoppas att även Sverige regering i likhet med regeringarna i USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Japan inser detta.

Nej, detta blev inte lika bra. Jävla googlehelvete alltså. :)

David sa...

Låt bilindustrin dö. Likt varvsindustrin så har den alldeles för många inbyggda direkta konkurrensnackdelar för att det överhuvudtaget ens skall vara möjligt att bedriva breakevenverksamhet i Sverige eller i något annat västeuropeiskt land idag eller i framtiden.

Det är lite Jekyll/Hyde över dig Gustav. Titt som tätt kommer du med tänkvärda inlägg, för att inte alltför sällan övergå till en övertro på nationalism/pragmatism/konservering. Till skillnad från dig har jag större människotro än att jag antar att alla de personer som kommer bli utkickade på gatan från Volvo och liknande företag kommer att förbli arbetslösa och en belastning för vårt sociala skyddsnät för överskådlig framtid.

Jag är helt och till fullo övertygad om att dessa människor i mycket stor utsträckning kommer kunna gå över, på ett eller annat sätt, till industrier som faktiskt har en framtid och som faktiskt kan komma samhället till gagn på ett bättre sätt.

Mvh David

David sa...

Och.. Staten hade förövrigt varit den bästa ägaren till dessa företag. Det håller jag helt och till fullo med om. Men ifall valet står mellan att staten skall äga dem och ingen skall äga dem (kk) så väljer jag det senare.

Robert - 2k sa...

Jag vill också ha kvar Volvo PV, men hur jag än vrider och vänder på mina argument så inser jag att jag kanske tänker lite väl mycket med hjärtat i detta fall. Staten kan vara en räddning men staten i sig är inte bra på att driva företag, så då skulle staten mera gå in som en temporär förvaltare eller nått liknande.

Men som sagt; hjärtat och hjärnan är inte överens... :)

Gustav sa...

David:

Det bedrivs mycket lönsam biltillverkning i exempelvis Tyskland. Förutsättningarna är inte sämre i Sverige.

Kanske har du rätt. Kanske bör bilindustrin i Sverige konkurreras ut.

Men.

Detta är ett stort MEN.

Sverige skall inte gå miste om sin viktigaste industrigren på grund av en mycket djup men övergående finansiell och ekonomisk kris av historiska mått som egentligen inte har något med Sverige att göra. Staten, Vi, skall se om sitt hus under denna kris. Vi skall värna våra intressen för att sedan, när krisen har kulminerat, återigen ha förmånen att ägna oss åt ideologi.

Jag är pragmatisk David. Jag styrs inte av politiska ideologier eller ekonomiska "lagar". Jag anpassar mig utifrån vad jag anser att varje given situation kräver.

Robert: Jag är inne på din linje. Staten måste ta sitt ansvar i denna exceptionella kris av historiska mått. När vi har återgått till ett normalläge gäller det för Volvo att bevisa att man har vad som krävs för att leva vidare utan statligt stöd.

David sa...

Jag är också pragmatisk, men inte utan sans och reson. Extremer av alla dess slag brukar kunna bli lite pannkaka.

Det lönsamma inslaget i fordonsindustrin i tyskland har inga likheter med tillverkningen av Volvo eller SAAB-bilar.

minna sa...

Håller med Gustav! Volvo är sverige och sverige är volvo!

Gustav sa...

David: Då har vi alltså bara att försöka efterlikna det tyska exemplet. :)

Minna: Du är så klok, så klok. :)