tisdag 4 november 2008

Ekonomisk ställning 4 november 2008

Tillgångar och skulder 4 november 2008

Pengar: 74 468 kr.
Aktiefonder: 47 134 kr.
Aktier: 66 559 kr.

Kortkredit: -3 033 kr.

Summa tillgångar och skulder: 185 128 kr.

Jämfört med föregående sammanfattning (3 oktober) har nettotillgångarna minskat i värde med 9 839 kr (5 procent). Det dåliga utfallet är väntat med tanke på börsutvecklingen under oktober. 100 aktier i Industrivärden köptes under perioden för 46,70 kr styck, portföljen är i övrigt oförändrad.

Inga kommentarer: