måndag 7 juli 2008

Oj, sjunkande oljepris idag

Råoljepriset har i skrivande stund sjunkit med drygt 3 dollar per fat. Börsen jublar inte utan stiger måttligt. Jag är kluven till oljeprisutvecklingen. Börskurserna trycks tillbaka av det höga oljepriset, vilket drabbar mig privatekonomiskt. Däremot bidrar ett högt oljeprist till att minska efterfrågan olja och skynda den nödvändiga omställningen till ett oljeoberoende samhälle. Kanske är det rentav bäst om vi drabbas av en riktig oljeprischock där oljan snabbt stiger till 300 dollar fatet? Detta borde väl, om något, skynda utvecklingen av elbilar och avvecklingen av oljeeldade kraftverk.

Inga kommentarer: