söndag 15 juni 2008

Lars G Josefsson och Eskoms korruption

Lars G Josefsson, vd och koncernchef i Vattenfall, får i Dagens Industri beröm för att han är "djupt involverad i Sydafrikas energiförsörjning". Tidningen skriver vidare att detta "är föga känt i Sverige". Tur är väl det med tanke på hur vanskött detta företag är.

I Sydafrika är vanstyret av Eskom däremot välkänt och konsekvenserna ödesdigra. Korruption och bonusar har ersatt elförsörjningen som företagets viktigaste uppgift. De för landet betydelsefulla guldgruvorna har t ex av Eskom blivit tillsagda att stänga ner driften eftersom man inte klarat av att försörja dessa med elektricitet.

Det räcker inte med denna inkompetens för att beskriva hur ruttet Eskom är. Företaget är dessutom rasistiskt! Inga vita män får befordras enligt ett officiellt företagsbeslut.

Lars G Josefsson styr alltså svenska statens största och viktigaste företag. Samtidigt är han styrelseledamot i Eskom, ett korrupt och rasistiskt företag.

Se mer om Eskom i följande nyhetsinslag på Youtube:


5 kommentarer:

Jeppe sa...

Tja den Svenska dubbelmoralen symboliseras ofta genom detta Vattenfall. Sverige ska satsa på vindsnurror och andra dyra energikällor medan det statliga Vattenfall är nere och handlar upp bränner brunkol i Tyskland. Så länge det inte syns så är det helt okej uppenbarligen. För att förbättra sin egen P.R säljer EON av sina "dåliga" kraftverk till Vattenfall som inte bryr sig om det, profiten framför allt. Och visst borde Vattenfall främst se till profiten om det inte var just att de hade en sådan hycklande ägare som motiverar skatter med att de är styrmedel.

Gustav sa...

jeppe:

Brunkolseldandet i Tyskland är ju statligt sanktionerat och det åligger knappast ett svenskt företag att ha synpunkter angående detta.

Jag noterar även att Dagens industri censurerade min kommentar till artikeln, kommentar nr 1 (och snart även nr 9) där jag beskrev Josefssons delaktighet i Eskoms styrelse. Han har suttit i styrelsen sedan 2002 och är alltså djupt involverad i de beslut som ligger bakom bolagets vanstyre, rasism och korruption.

Geoffrey Goines sa...

Du är en smula orättvis mot Eskom. De är ett statligt företag, och som alla statliga företag i Sydafrika så måste de följa "Black empoverment"-policyn, som inte tillåter vita att bli befodrade.

F ö har du rätt att Eskom är vanskött, eller snarare ineffektivt, vilket delvis beror på dess naturliga monopol i Sydafrika.

Gustav sa...

gg: Oavsett skälet till den rasistiska policyn är det ju uppenbart att konsekvensen av denna personalpolitik har inneburit vanstyre av företaget.

Geoffrey Goines sa...

Vanstyret av Eskom beror på flera faktorer, men däribland troligen dålig humanresurs.