måndag 7 april 2008

Made in Sweden

Hur mycket extra, om ens något, är ni beredda att betala för en produkt bara därför att den är tillverkad i Sverige?

Ni är ju trots allt svenskar (till övervägande del i alla fall) och beroende av Sverige när det gäller möjligheten till arbete, framtida pensioner, skattenivåer etc. Att stödja den svenska ekonomin genom att i största möjliga utsträckning handla svenskt borde därför vara en självklarhet, eller?

I en sådan här diskussion är det svårt att bortse ifrån att Sverige är en väldigt exportberoende ekonomi. Om såväl svenskar som medborgare i andra länder skulle börja köpa inhemska varor i större utsträckning än de gör nu skulle detta alltså inte nödvändigtvis gynna Sverige.

Personligen köper jag gärna svenskproducerad mat. Bland övriga produkter är det i princip bara Grummes diskmedel jag köper av rent nationalistiska skäl (det och att lukten är så trevlig).

7 kommentarer:

David sa...

Det går att se det här med svensktillverkning på flera olika sätt. Dett finns ju en icke kommunicerad politisk agenda om att fokusera mer på kunskapsbaserad ekonomi framöver (jobbats väldigt mycket med detta inom EU dessutom).

Rent politiskt, så är inte tongångarna längre kring hur vi ska behålla den tillverkande industrin inom EU - tongångarna är istället fokuserade på att skapa förutsättningar för att göra hela Europa till ett kunskaps- och tjänstebaserat kluster (tjänstebaseringen går bra, kunskapsbaseringen är under all kritik).

I min värld är det definitivt inte synd om tillverkning flyttar från Sverige till utlandet. Givetvis kommer lokalt kvalitetshantverk fortfarande ha en plats, men att exempelvis statligt finansiera inhemsk olönsam produktion i syfte att värna om jobben är att skjuta sig själv i foten samtidigt som man skjuter problemen på framtiden.

Notera att jag pratar om olönsam tillverkning av relativt okvalificerade produkter. Relativt sett lönsam produktion kommer inte att flytta (Scania är ju kvar här, trots allt).

Mvh David

Gustav sa...

David:

Man skall inte inbilla sig att den kvalificerade tjänstesektorn på något mirakulöst sätt skulle klara sig ifrån konkurrens från Indien och Kina på ett annat sätt än den kvalificerade industriproduktionen. Kineserna kommer inte nöja sig med att vara världens fabrik. När de behärskar tillverkningsprocesserna kommer de inte acceptera att produktutvecklingen äger rum utanför Kina. Att ge upp indutriproduktionen skulle vara ett fatalt misstag och min uppfattning är, tvärtemot din, att svenska och europeiska politiker idag, till skillnad mot för några år sedan, inte längre ser utflyttningen av tillverkningsindustrin som av nöden tvungen. Hyllandet av tjänstesektorn var i mångt och mycket ett resultat av it-hypen och när bubblan brast infann sig realismen ånyo.

Men när vi nu ändå har viss inhemsk produktion, hur ställer du dig till den? Ta exemplet med Grumme diskmedel som är tillverkat i Sverige. Är detta en faktor som är totalt irrelevant för dig i valet av diskmedel? (Huruvida just diskmedel tillveras i Sverige eller inte är naturligtvis inte särskilt viktigt, det är inte frågan om någon högteknologi direkt, det är principen jag är ute efter).

Kerla sa...

Det är ju nu ett tag sen sverige skulle vara självförsörjande. Men under mmin skoltid tror jag att vi skulle klara 80% av vår överlevnad i krig. Idag vet jag inte ens om de räknar på sånt?

Jag väljer inte svensktillverkade industrivaror men väljer svenskodlad mat om det går.

Jag betalar extra för kött från frigående svenska djur. Men har ingen, inte minsta lilla, känsla för Grumme ;)

David sa...

Jag är inte intresserad var diskmedlet kommer ifrån, utan hur bra det diskar. Allt annat lika - sure, jag tar det "svenska" alternativet.

Tjänster är i mångt och mycket i ett stort behov av fysisk närhet till arbetsplatsen - oavsett om det gäller IT-teknik/konsulting eller gräsklippning. Produktutveckling som sådan sker alltmer i utlandet. Problemet är knappast att vi inte har pengar och produktionen som förutsätter produktutvecklingen - vårt problem är istället att Indien och Kina producerar så mycket mer motiverade produktingenjörer än vad vi gör. Och när de överlag har produktutvecklare av bättre kvalitet, kommer våra produktutvecklare att bli överkörda.

Jag tror du överskattar de nationella banden gällande kunskapsrelaterade verksamheter och industrier.

På ett sätt är vi dock rörande överens (om jag tolkat dig rätt). Vi har ingen chans mot kineserna, som det ser ut i dagsläget.

Mvh David

Jeppe sa...

Dessutom kan du glädja åt att flaskan till Grumme är producerad på Sveriges framsida, närmare bestämt i Ullared (nej inte hos ge-kås). Oj vad många roliga timmar man har paketerat plastflaskor där. Inte nog med att du stöttar nationen alltså utan du även stöttar mig ekonomiskt genom ditt diskmedel. Det är något att verkligen känna sig nöjd över!

Gustav sa...

jeppe:

Det är väl klart att jag stöder dig och bidrar till din lön och ditt uppehälle. Vi är ju båda svenskar! :)

Du visade faktiskt en väldigt viktig poäng med ditt inlägg. Jag använde en liten svensktillverkad produkt som Grumme som exempel, och genast visar det sig att en av mina kvalitetssäkrade läsare naturligtvis har jobbat med att tillverka denna produkt. Köper man svenskt bidrar man till försörjningen för andra svenskar och till skatteintäkter i större utsträckning än om man köper utländskt. Allt annat lika, dvs vid likvärdig kvalitet och samma pris är det därför märkligt om folk INTE skulle välja att köpa svenskt.

Alla er andra:

Jag bryr mig om mina medmänniskor och vill inte att Jeppe skall förlora sin inkomst. :)

Fröken Sverige sa...

Ni har helt rätt. Man ska handla svenskt i den mån det går.

Och man ska inte glömma att byta ut nötköttet mot fläskkött ibland heller.

:D

Ska ni handla utländskt så välj i första hand danskt.

Mvh

/FS