torsdag 24 april 2008

Beröm

Jag är inte den som enbart ägnar mig åt att kritisera och tala illa om politiker. Om Måna gör något bra ger jag henne beröm. Idag läste jag i Svenska Dagbladet att Måna har tackat ja till att delta i ett firande av den judiska statens 60-årsjubileum.

Den del av vänstern som utgörs av sinnessjuka folkmordskramare upprörs naturligtvis över att människor vill fira existensen av det folk Hitler nästan utrotade. Lyckligtvis förefaller Måna inte vara en uppenbart sinnessjuk folkmordskramare, vilket skänker åtminstone någon tröst när man studerar opinionsläget.

Den sinnessjuka folkmordskramarvänstern kommer med stor sannolikhet att protestera utanför de olika lokaler där festiviteter anordnas för att fira det judiska folkets överlevnad. Låt oss hoppas att polisen vidtar kraftfulla åtgärder för att förhindra att människor som överlevde koncentrationslägren skall bespottas och hånas av den sinnessjuka svenska folkmordskramarvänstern.

Inga kommentarer: