fredag 21 mars 2008

Välgörenhet som stjälper

Det är en i grunden bra idé att bry sig om sina medmänniskor och försöka hjälpa dessa varhelst på jorden de nu råkar sig befinna. Välgörenhet och bistånd är dock inte helt okomplicerade företeelser. En god tanke riskerar att ge negativa följdverkningar som man inte räknat med. Maja Slarv skriver till exempel här ett inlägg om hur hon har lånat ut pengar till en kvinna i Tanzania som köper begagnade kläder från väst som hon sedan säljer i hemlandet. Denna kvinna gynnas säkerligen av Maja Slarvs generositet. Hennes landsmän och befolkningen i Tanzania förlorar dock förmodligen på detta bistånd:

"En rapport från FN-organet Unctad och världshandelsorganisationen WTO anger
handeln med begagnade kläder som en starkt bidragande orsak till sammanbrottet
för Tanzanias textilindustri. I land efter land i Afrika söder om Sahara är
importen av begagnade kläder bland de tio största importprodukterna. Allt fler
länder reagerar nu mot detta. Uganda, som har generellt låga tullmurar, höjde
nyligen tullen på just dessa produkter."


Citatet kommer från Palmecenter.se (se artikel nedan). Begagnade kläder från väst är nämligen så billiga att de slår ut den inhemska textilindustrin i Afrika. Textilindustrin har historiskt fungerat som en motor i utvecklingsländernas ekonomier men i Afrika riskerar alltså "vårt samvete" att få katastrofala konsekvenser för ekonomin, textilarbetarna och deras familjer.

Sverker Lindström, utredare av den skadliga textilhandeln (Palmecenter.se):

"Det finns många myter om denna verksamhet. Många tror att kläderna vi lägger i
insamlingsorganisationernas lådor blir gåvor till behövande eller möjligen att
en del säljs i Sverige. Men få vet att de är grunden för en stor internationell
handel. Informationen måste bli tydligare."

Sluta för all del inte med välgörenhet, men fundera gärna över talesättet ger du en fattig man fisk är han mätt för en dag, lär du honom fiska är han mätt för en livstid.

Läs artikeln Klädinsamling redovisas dåligt i Dagens Nyheter för mer information. I LO Globalt finns också en artikel om fenomenet (PDF). Även Palmecentret tar upp handeln med begagnade textilier i artikeln Begagnade kläder slår ut Afrikas textilindustri.

1 kommentar:

Karin sa...

Intressant iakttagelse. Har länge funderat på vad haken kan vara, när det gäller välgörenhet verkar det ganska ofta finnas en hake. Mycket av pengarna går till administration etc. Tror därför att det är viktigt att man kollar upp organisationen noga innan man skänker pengar. Det har ju även på senare tid visat sig att 90-konton inte heller är en garanti för att pengarna gör nytta där de ska.