söndag 6 januari 2008

Att välja rätt fond

Det är inte särskilt lätt att välja rätt typ av fond. Men om man nu har bestämt sig för att t ex Ryssland är en marknad man vill satsa på, hur skall man då välja rätt Rysslandsfond? De resultat olika fonder med samma inriktning presterar skiljer sig ofta kraftigt åt. På flera års sikt kan den ackumulerade avkastningen variera oerhört mellan fonder med samma inriktning så det gäller att välja rätt.

På Morningstar kan man lätt överblicka alla tillgängliga Rysslandsfonder. Sorterar vi dessa efter rating hittar vi endast två svenska fonder i toppen, East Capitals Rysslandsfond och Roburs Rysslandsfond, båda med ratingen 4. Vilken av dessa skall vi välja?

East Capitals Rysslandsfond har de senaste 5 åren gett 543,58 procent i avkastning. Roburs fond har däremot bara ökat med 466,17 procent. Alltså väljer vi East Capital, eller?

Nja, så enkelt är det ju inte. Historiska resultat behöver inte nödvändigtvis säga något om framtiden. Om vi istället granskar fondernas resultat det senaste året ser vi att Roburs fond presterat en ökning med 27,05 procent, jämfört med East Capitals 24,64 procent. Skillnaden blir ännu tydligare om vi bara granskar de senaste 6 månadernas resultat. Då vinner Robur över East Capital med 19,19 procent mot 9,53 procent.

East Capital har alltså presterat bäst sett över en 5-årsperiod. Robur utklassar däremot East Capital sett över en period på 6-12 månader.

Vilka slutsatser kan man dra av denna information? I det korta perspektivet vet vi att Roburs portföljsammansättning varit bättre än East Capitals. Man skulle därför kunna förvänta sig att Roburs fond åtminstone ytterligare en tid presterar bättre än East Capitals. Å andra sidan har East Capital över en längre period klart överglänst Robur. Det svåra är att avgöra huruvida Roburs prestation det senaste året visar på ett trendbrott eller inte. Kanske skall man gardera sig och satsa hälften i varje fond.

Inga kommentarer: