söndag 25 november 2007

Bloggens syfte

Tanken med den här bloggen är att beskriva hur jag genom ett sparsamt leverne uppnår ekonomiskt oberoende. Ekonomiskt oberoende innebär för mig att jag inte behöver arbeta för att försörja mig. Men det innebär även att jag inte behöver uppföra mig på ett visst sätt, tänka på hur jag uttrycker mig eller uppför mig, bara för att få behålla jobbet och vara anställningsbar.

Ekonomiskt oberoende ger mig möjligheten att fritt disponera min tid. Jag vill kunna resa vart jag vill, när jag vill, läsa vilka böcker jag vill, närhelst jag känner för det.

När jag sitter och skriver detta premiärinlägg inser jag att jag inte riktigt vet vad jag vill mer än att jag vill bli rik. Målet är att bli rik. Medlet är ett sparsamt leverne. Vi får nöja oss med det. Kanske är den här bloggen i första hand tänkt att vara ett hjälpmedel för mig. Vi säger så.

Inga kommentarer: